Modificaties

Naast het repareren is Dr. Tube ook gespecialiseerd in de modificatie van gitaar­versterkers en buizen­ver­sterkers (en andere muziek gerelateerde analoge elek­tronica). Onder modificeren wordt verstaan het ver­anderen en verbeteren van het apparaat, of het circuit daarvan, zodat de tone / klank / sound beter is geworden. “Beter” is natuur­lijk een erg subjectief begrip, daarom willen we altijd eerst uitgebreid met de klant praten om in kaart te brengen wat de specifieke wensen en/of problemen zijn.

Veel voorkomende gitaar­versterker modificaties bij Dr.Tube zijn:

Bias mod

Bij het vervangen van de eindbuizen moet altijd (op enkele uitzondering na) de rust­stroom (de bias) van de eind­buizen opnieuw worden afgesteld. Dit is erg be­langrijk voor een goede sound en een redelijke levensduur van de eind­buizen. In (haast) alle Mesa Boogies, de meeste Peaveys en veel oude Fenders zit geen bias pot.

De bias mod behelst het inbouwen van een bias pot­meter (om de rust­stroom te kunnen instellen) en één of meerdere meet­weer­standen om ook daad­werkelijk de rust­stroom te kunnen meten.

Master Volume mod

De wat oudere “klassieke” gitaar amps (denk aan de Marshall 1987/1959 Lead amps b.v.) hebben het manco dat ze pas gaan “crunchen” of “scheuren” als ze op 10 staan. Dit is in de praktijk echter niet altijd wenselijk. Een toege­voegde Master Volume regeling kan hier uitkomst bieden. Hierdoor kan de preamp toch overstuurd worden zonder dat de eindtrap op vol vermogen staat te blazen.

Mercury Magnetics mod

Zie de Mercury Magnetics pagina voor meer informatie over het modificeren van gitaar­versterkers met behulp van deze uitstekende trafo’s en smoorspoelen.

2 Channel mod

De wat oudere “klassieke” gitaar amps zijn niet echt “scheurijzers” te noemen. Dit kan bij sommige modellen (o.a. Marshall 1987, 1959, 2203 & 2204) worden ver­holpen door de populaire Dr.Tube 2 Channel Mod.

Mesa Boogie voedingstrafo mod

Er zijn nogal wat gitaristen die via eBay, of andere wegen, een Mesa Boogie amp in de Verenigde Staten kopen om­dat dit goedkoper is. Het enige probleem hiermee is dat deze Mesa Boogies een 115V voedings­trafo hebben die niet omschakel­baar is naar 230V, dus kunnen deze amps hier niet direct in het stop­kontakt (wand­contact­doos) worden gestoken. Tot voor kort was de enige oplossing een zogenaamde verhuis­trafo, wat eigenlijk wel onhandig is en ook de tone aantast. Nu kan Dr.Tube voor haast alle Mesa Boogie amps ook 230V voedings­trafo’s leveren!

Heb jij zo’n Amerikaanse Mesa Boogie en je wilt deze laten ombouwen voor ge­bruik hier in Europa, geef dan het exacte model van de versterker en het nummer op de voedings­trafo door en Dr.Tube zal kijken of het mogelijk is om jouw amp om te bouwen. Er zijn een aantal Amerikaanse Mesa Boogie amps die al geschikt zijn voor 230V, maar dat zijn er maar heel weinig.