JCM2000 Stable Bias Mod

Marshall JCM2000 DSL100De vroege (1997-2003) Marshall JCM2000 DSL50, DSL100, TSL100 en TSL122 ver­sterkers hebben vaak last van een niet stabiele rust­stroom instelling (drifting bias). Dit probleem kan lastig te constateren zijn op de werkbank omdat het vaak pas na een half uur (of langer) spelen / testen kan optreden. Het gevolg van deze bias drift is dat de rust­stroom van de eind­buizen langzaam maar zeker op­loopt tot dat de eind­buizen knal rood / oranje staan te gloeien en de HT zekering (soms) opblaast. Als deze fase is bereikt dan zijn de eind­buizen meestal al defect en aan vervanging toe. Vaak gebeurt dit met twee van de vier (DSL100, TSL100 en TSL122) of één van de twee (DSL50) eind­buizen, aan de rechter kant (gezien van achteren).

Er circuleren allerlei wilde verhalen hierover op het internet in de diverse gitaar­versterker fora maar de meeste hiervan slaan de plank nogal mis. Dr.Tube heeft dit pro­bleem zeer uitgebreid onder­zocht en een een­voudige en elegante maar zeer be­trouw­bare en vooral goed­kope oplossing voor dit probleem ont­worpen.

Oorzaak van het probleem.

De primaire oorzaak van dit probleem zit in de hoofd­printplaat. Dat is de print­plaat met de buizen er op. Als de code op deze printplaat JCM2-60-00 of JCM2-60-02 is, dan heb je al, of zal je binnen­kort, te maken krijgen met dit pro­bleem. Door de hitte, geproduceerd door de bui­zen, wordt het printplaat materiaal langzaam maar zeker een heel klein beetje geleidend. Op een aantal plaatsen op deze print­plaat lopen de printbanen met de hoog­spanning van de eind­trap (doorgaans zo’n 450V) en de printbanen met de negatieve rooster­spanning (de bias­spanning) voor de eind­buizen vlak naast elkaar. Op één plaats is de afstand tussen deze twee printbanen nog niet eens 1mm! Hierdoor gaat de hoog­spanning deze nega­tieve rooster­spanning een beetje omhoog “trekken” en loopt de rust­stroom van de eindbuizen op. Deze rust­stroom zal blijven oplopen tot dat de eindbuis­stroom ver­zadigt en de eindbuis zich zelf vernietigt of de HT zekering laat smelten, maar meestal smelt de zekering te laat.

Dr.Tube heeft (tot nu toe) dit probleem alleen geconsta­teerd met de JCM2-60-00 en de JCM2-60-02 print­platen. Op deze print­platen zitten (vaak) ook nog eens ver­keerde stuur­rooster weer­standen (JCM2-60-00: R55, R57, R62 & R70, JCM2-60-02: R7, R10, R66, R70). Deze zijn dan 220kΩ in plaats van de gewenste 5.6kΩ. Hierdoor wordt het probleem van de instabiele bias nog verder verergerd! Bij de latere TL10-60-02 printplaten zijn deze bias problemen (nog) niet gecon­stateerd en zijn ook de correcte stuur­rooster weer­standen gemonteerd.

Marshall biedt een nieuwe complete hoofd printplaat aan als “oplossing” voor dit probleem. Deze oplossing is niet bepaald goedkoop en ik heb ook al de eerste be­richten ontvangen dat ook deze print­platen last hebben van het zelfde probleem. Dat is natuurlijk niet zo ver­wonderlijk omdat de print layout van de probleem plekken niet is veranderd op de nieuwe print­platen.

Oplossing van het probleem.

Dr.Tube JCM2000 Stable Bias kitDe oplossing voor dit pro­bleem is uiteindelijk erg eenvoudig: haal alle bias componenten weg van de hoofd­printplaat en plaats deze op een eigen print­plaatje, geïsoleerd van de hoofd­printplaat (en de hoog­spanning). Pen 5 van de buis­voeten van de EL34 eind­buizen moeten dus ook geïsoleerd worden van de hoofd­printplaat; dit is cruciaal!

Dr.Tube heeft hiervoor een klein print­plaatje ont­worpen welk eenvoudig is te mon­teren in deze verster­kers. Er is een complete kit leverbaar met alle beno­digde com­ponenten. Dit printje bevat de nieuwe bias com­ponenten en wordt tussen de hoofd­printplaat en het bias­pot printje gemon­teerd. Het hiervoor extra benodigde kabeltje wordt meegeleverd. Verder moeten er een aantal draden tussen het extra printje en de hoofd­printplaat worden gesol­deerd. De hoofd­printplaat moet echter wel enigszins worden ge­modificeerd waarbij pen 5 van de EL34’s vrij moet worden gemaakt van de printplaat. Dit kan met een Dremel, maar Dr.Tube levert hiervoor speciale en hele handige holle boortjes zodat dit klusje zo is geklaard.

Dr.Tube JCM2000 Stable Bias kit in de versterkerOp het nieuwe printje komen ook de nieuwe koppel con­densatoren voor de fase­draaier (PI). Het printje is zo ont­worpen dat de originele conden­satoren van de hoofd­printplaat hier op passen (mocht je dat willen) maar ook Wima MKP10, Orange Drops, MKT1813’s, Mallory 150 of MKS conden­satoren passen er op. Standaard wordt het bias printje met Wima MKP10 conden­satoren geleverd omdat Dr.Tube die het beste vindt klinken.

Dit printje is als kit te be­stellen in de Online Store van Dr.Tube. Er is een versie voor de DSL50 en DSL100 ver­sterkers en een versie voor de TSL100 en TSL122 ver­sterkers. Het zelf installeren van dit printje vereist wel boven­gemiddelde vaar­dig­heden. Je moet in staat zijn om een JCM2000 te dis­assem­bleren en weer te assembleren zonder schroef­jes over te houden of con­nectors verkeerd terug te steken. Je moet ook de hoofd printplaat aan­passen met een Dremel of een holle boor en je moet kunnen solderen. Op zich is dit allemaal geen “rocket science” maar als je dit alles nog nooit eerder hebt gedaan dan is het wellicht wijs om deze werk­zaamheden te laten uit­voeren door iemand met meer ervaring. Deze kit kan natuurlijk ook door Dr.Tube worden inge­bouwd. De kos­ten voor het inbouwen (inclusief het complete print­plaatje) bedragen € 130,00.

Voor reparatiebedrijven, amp­modders en winkels zijn er ook ongeassem­bleerde kits leverbaar met alle com­ponenten, geschikt voor zowel de DSL’s als de TSL’s: Full Kit of Parts.