Reparatie

Dr.Tube repareert & modificeert gitaarversterkers, buizenversterkers, buizen apparatuur en andere interessante muziek gerelateerde analoge (niet buizen) elek­tronische audio apparatuur. In tegen­stelling tot verreweg de meeste andere reparatie­werkplaatsen, waarbij “hij doet het weer” als voldoende wordt gezien, wordt er bij Dr.Tube voor gezorgd dat een versterker niet alleen “het weer doet” maar daadwerkelijk ook echt weer goed klinkt! Dit is een subtiel maar toch heel erg belangrijk verschil!

Veel voorkomende buizen­versterker reparaties bij Dr.Tube zijn:

Retube

Het vervangen van de buizen. Buizen slijten nu eenmaal en hebben niet het eeuwige leven. Een buizenversterker met ver­sleten buizen, kan brommen, dun en futloos klinken en kan ruisen en/of knetteren (gebakken ei geluiden). Bij het ver­vangen van de eind­buizen moet er haast altijd ook gebiasd worden. Het “biassen” is het afstellen van de ruststroom van de eindbuizen. Dit is erg belangrijk voor een goede sound en een redelijke levensduur van de eind­buizen.

Recap

Het vervangen van (opgedroogde) elektro­­lytische conden­satoren (elco’s). Door de con­structie van elco’s en de hoge tempera­turen in buizen­­­­versterkers, zijn deze onder­delen onder­hevig aan slijtage. Een buizenversterker met versleten elco’s kan brom­men, verlies van gain hebben, muf en suf klinken, last hebben van “spook-noten” (ghosting) en moeilijk “door de mix prikken”.
Elco’s hebben een maximale levens­­duur van 10 tot 15 jaar. Dus bij heel veel oude(re) amps is het dus hard nodig om de elco’s te vervangen, ook al zien ze er nog goed uit!

Bias mod

Zoals hierboven al staat, moet bij het vervangen van de eind­buizen altijd (op enkele uitzonderingen na) de rust­stroom (de bias) van de eind­buizen opnieuw worden afgesteld.
In sommige buizen­ver­sterkers zit geen bias pot terwijl deze er wel in had moeten zitten. De bias mod is het inbouwen van een bias potmeter (om de rust­stroom te kunnen instellen) en één of meerdere meet­­­weerstanden om ook daad­­werkelijk de rust­stroom te kunnen meten.

Grote onderhoudsbeurt

Een klassieke oude buizen­versterker is vaak al meer dan 30, 40 of 50 jaar oud. Net zoals bij een oude auto heeft zo’n versterker dan dringend een grote onder­houds­beurt nodig. Dit is doorgaans een combinatie van een retube, recap en andere werk­zaamheden. Na zo’n beurt klinkt zo’n versterker weer zoals deze 30, 40 of 50 jaar geleden uit de fabriek kwam.
Dr.Tube gebruikt nieuwe maar “oude stijl” com­ponenten voor reparaties en onderhoud zodat deze versterkers in de tijdsgeest van toen ze werden gemaakt kunnen worden gerepareerd. In een aantal gevallen worden deze onderdelen speciaal voor Dr.Tube gemaakt.
Dit soort grote beurten zijn vaak flinke klussen die niet eventjes tussen neus en lippen worden uitgevoerd. Dit zijn doorgaans wel erg leuke klussen om te doen!

JBL D120F & D130F reconen

Er zijn al vele jaren geen geschikte reconekits lever­baar voor deze klassieke speakers. Nu gelukkig weer wel, waardoor deze speakers weer kunnen schitteren! Zie de JBL D120F & D130F Recone Service pagina voor meer info.