2 Channel Mod

De Marshall 2203/2204 Master Volume amps, ge­ïntroduceerd in 1975, waren een grote stap voor­waarts voor Marshall. Een clean èn een scheur kanaal in één versterker! Alleen de ka­nalen zijn niet schakel­baar op de versterker, laat staan met een footswitch. Je moet zelfs de gitaar jackplug ompluggen! Niet bepaald gebruikers­vrien­delijk. Het clean (Low) kanaal klinkt ook duidelijk anders dan een Plexi.

Wat is de 2 Channel Mod?

Met de populaire Dr.Tube 2 Channel Mod zijn deze pro­blemen elegant opge­lost. De amp wordt omgebouwd naar twee kanalen (Plexi en Lead) met elk een eigen Gain en Master Volume, schakel­baar met een footswitch met LED indicatie. Het Clean kanaal heeft de echte authentieke Plexi crunch en het Lead kanaal heeft duidelijk het 2203 / 2204 karakter, maar dan beter! Dit wordt per ver­sterker en per gitarist verder getuned naar wens. Dit kan van subtiel als een blues ver­sterker tot hef­tiger naar een stevige rock ver­sterker. De vroege Van Halen “Brown Sound” tone is prima haal­baar met deze mod.

De Clean Gain potmeter heeft een Pull Bright functie zodat de sound iets hel­derder kan worden ge­maakt. De Lead Gain heeft een Pull More Gain functie die nog wat extra gain geeft voor een wat intensere scheur. De Lead Master Volume heeft een Pull Channel Switch functie voor het geval je van kanaal wilt schakelen zonder foot­switch.

Welke versterkers zijn geschikt voor deze mod?

De oude London City en Power City (en sommige Super City) versterkers zijn bijzonder geschikt voor deze modificatie! We heb­ben ook speciaal nieuwe front pa­nelen ontworpen voor deze versterkers voor een heel strak resultaat. Bij (Marshall) versterkers met 4 inputs hoeven er in principe geen gaten te worden geboord in de versterker (behalve evt. voor de LEDs). Bij de (Marshall) MV versterkers met 2 inputs (2103 / 2104 / 2203 / 2204) moeten er wel twee extra gaten worden gemaakt in het voorpaneel.

De Dr.Tube 2 Channel mod kan worden toegepast op onder andere de volgende versterkers:

  • London City / Power City DEA 50 / 70 / 100 / 130
  • Marshall JTM/JMP 1985 / 1986 / 1987 / 1989 / 1959 / 1992
  • Marshall JMP 2103 / 2104 / 2203 / 2204
  • Marshall JCM800 1987 / 1959
  • Marshall JCM800 2203 / 2204 / 4010 / 4103 / 4104
  • En vele andere klassieke Marshall achtige clones…

Het is natuurlijk van groot belang dat de buizen en elco’s van de amp vers en in orde zijn. Als dat niet het geval is dan worden de bui­zen en elco’s (en de overige versleten parts) ook ver­vangen. Een aantal elco’s worden sowieso in waarde veranderd. Soms is het nodig om de potmeters te ver­vangen als de oude te veel zijn verlopen. Dit is een redelijke ingrijpende modi­ficatie waarbij echt het maximale uit deze ver­sterkers wordt gehaald zonder extra buizen toe te voegen. Het resultaat is erg veelzijdig en zeer geslaagd!

Het eindresultaat hangt ver­der af van de kwaliteit van de trafo’s in de versterker. Normaliter wor­den de reeds aanwezige trafo’s gebruikt wat bij de modernere ver­sterkers duidelijk een be­perkende factor kan zijn. Er kunnen natuurlijk ook betere trafo’s worden ge­monteerd, maar dat maakt deze mod wel duidelijk duurder.

Er kan eventueel ook een FX Loop worden toe­gevoegd. Deze kan uiteraard ook met een footswitch aan en uit worden geschakeld.

Prijzen vanaf € 550,-.