Bogner Shiva FX Loop Mod

Bogner ShivaDe oude Bogner Shiva ver­sterkers (van voor december 2005 met de Shiva 3.0 PCB) hebben een FX Loop die een veel te hoog signaal geeft voor stompbox effecten. Hier­door vervor­men deze effecten en zijn ze eigenlijk niet gebruiken met deze amp. De “fix” die Bogner aanraadt is om een speciale jack-kabel te ge­bruiken, met inge­bouwde weerstanden, om de FX Send level te verlagen naar stompbox nivo, en dan de speciale Boost Amp achterop de amp te gebruiken om het FX Return signaal nivo weer op te krikken…

Los van het feit dat deze amps erg goed klinken, met veel zorg zijn ontwor­pen en getuned, gebouwd zijn als een tank, is dit natuurlijk een belachelijke oplossing! Dr.Tube heeft een elegante en eenvoudige oplossing voor dit probleem ont­worpen zonder dat de opamp Boost Amp of andere kunstgrepen nodig zijn. De FX Loop is dan weer goed te gebruiken met stompbox effecten. Tegelijkertijd wordt er ook meteen een irritante aard­lus opgelost. De goede tone van deze amp wordt door deze mod niet aangetast!

Bogner Shiva Boost Amp Deze mod kan alleen worden toegepast als de achterkant van jouw Shiva de Boost Amp ingang en uitgang heeft zoals hier afgebeeld!

Indien deze amp geen galm (reverb) aan boord heeft dan is de Reverb footswitch om te bouwen naar een FX Loop footswitch zodat de FX Loop aan en uit kan worden gezet met de footswitch. Erg handig!