Reparatie Gitaarversterkers

Dr.Tube is de specialist voor de reparatie van gitaarver­sterkers. Met meer dan 30 jaar ervaring in de reparatie & modificatie van buizen gitaar­versterkers en bas­versterkers is de werk­plaats van Dr.Tube het adres voor dit soort klussen. In tegen­stelling tot verreweg de meeste andere reparatie­werk­plaatsen, waarbij “hij doet het weer” als vol­doende wordt gezien, wordt er bij Dr.Tube voor gezorgd dat een gitaar­versterker niet alleen “het weer doet” maar daad­werkelijk ook echt weer goed klinkt! Dit is een subtiel maar toch een heel erg belangrijk verschil! Dr.Tube is geen zachte heelmeester.

Dr.Tube heeft ruime ervaring met het repareren van onder andere de volgende merken gitaar­versterkers:
Aguilar, Alembic, Ampeg, Ashdown, Bad Cat, Bedrock, Blackheart, Blackstar, Bogner, Bradley, Brunetti, Budda, Bugera, Carlsbro, Carlton, Carvin, Castle, Concord, Conquest, Crate, Custom Audio, Dean Markley, Diezel, Divided By 13, DV Mark, Dynacord, EBS, Eden, Egmond, Egnater, Eko, Elk, Engl, Epiphone, Fane, Farfisa, Faylon, FBT, Fender, Floyd, Framus, Fryette, Gallien Krueger, Geloso, GEM, Gibson, Guyatone, GuyTron, Hartke, Hayden, HiWatt, Hohner, Holland, Hook, Hughes & Kettner, Ibanez, Jackson, Jet City, Kinder, Kitty Hawk, Klemt Echolette, Koch, Kool, Kustom, Laney, Legend, London City, Marshall, MatAmp, Matchless, Mesa Boogie, Morgan, Music Man, Orange, Palmer, PCL, Pearl, Peavey, Peterson, Power City, Randall, Red Bear, Rivera, Roland, Roost, Royal, Schaller, Selmer, Simms Watts, Soldano, Sound City, Sovtek, Stramp, Sunn, Super City, Supro, SWR, THD, Trace Elliot, Traynor, Two Rock, The Valve, Univox, VHT, Vox, Warwick, Watkins / WEM, Yamaha, Zzz…

Veel voorkomende gitaar­versterker reparaties bij Dr.Tube zijn:

Retube

Dit is het vervangen van de buizen. Buizen slijten nu eenmaal en hebben niet het eeuwige leven. Een gitaar­versterker met ver­sleten buizen, kan:

  • brommen,
  • dun en futloos klinken,
  • moeilijk “door de mix prikken”,
  • erg ruisen en/of knetteren (gebakken ei geluiden),
  • ongewenst en lelijk ver­vormen,
  • minder vermogen hebben.

Het lastige is dat de slijtage van de buizen heel geleidelijk aan gaat waar­door het niet direct opvalt en je er zelfs aan went.

Recap

Dit is het vervangen van (opgedroogde) elektro­lytische conden­satoren (elco’s). Door de con­structie van elco’s en de hoge tempera­turen in buizen­versterkers, zijn deze onder­delen onder­hevig aan slijtage. Een gitaar­versterker met ver­sleten elco’s kan

  • minder gain hebben,
  • muf en suf klinken,
  • last hebben van “spook-noten” (ghosting),
  • moeilijk “door de mix prikken”.

Onze ervaring is dat elco’s in gitaar­versterkers een maxi­male levens­duur hebben van tussen de 10 à 15 jaar. Dus bij heel veel oude(re) amps is het dus hard nodig om de elco’s te vervangen, ook al zien ze er aan de buiten­kant nog helemaal goed uit! Er zijn moderne elco’s die af fabriek eigenlijk al meteen vervangen moeten worden (denk aan bijvoorbeeld Illinois Cap (wij noemen dat hier liefkozend illinoise crap), Samwha, Teapo (cheapo) en andere “vage” merken). Bij een recap worden dus niet alle con­densatoren maar alleen de elco’s vervangen. Als blijkt, tijdens de reparatie, dat er toch ook een andere (folie, ceramische of mica) conden­sator niet goed is dan wordt deze uiteraard ook ver­vangen.

Het effect van verse elco’s kan erg groot zijn. Wij hebben al vaak gehoord van klanten dat ze dit al veel eerder hadden moeten laten doen.

Dr.Tube is erg goed gesor­teerd in kwalitatief goede elco’s specifiek voor gebruik in buizen­versterkers.

Bias Mod

Bij het vervangen van de eind­buizen moet haast altijd (op enkele uitzon­deringen na) de rust­stroom (de bias) van de eind­buizen opnieuw wor­den afgesteld. Dit is erg belangrijk voor een goede sound en een redelijke levensduur van de eind­buizen. In (haast) alle Mesa Boogies, de meeste Peaveys en veel jaren 70 Fenders zit geen bias pot. De bias mod is het inbouwen van een bias potmeter (om de rust­stroom te kunnen instellen) en één of meerdere meet­weerstanden om ook daad­werkelijk de rust­stroom te kunnen meten. Ofschoon dit dus eigenlijk al een modificatie is, gaat deze mod haast altijd hand in hand met het retuben.

Grote Onderhoudsbeurt

Een klassieke oude Fender, Marshall, Vox, London City (etc.) versterker is vaak al meer dan 30, 40 of 50 jaar oud. Net zoals bij een oude auto heeft zo’n versterker dan dringend een grote onderhouds­beurt nodig. Dit is doorgaans een combinatie van een retube, recap en andere werk­zaamheden. Na zo’n beurt klinkt zo’n ver­sterker weer zoals deze 30, 40 of 50 jaar geleden uit de fabriek kwam. Dr.Tube ge­bruikt nieuwe maar “oude stijl” componenten voor repa­raties en onderhoud zodat deze versterkers in de tijd­geest van toen ze werden gemaakt kunnen worden gerepareerd. In een aantal gevallen worden deze onder­delen zelfs speciaal voor Dr.Tube gemaakt.

Dit soort grote beurten zijn vaak flinke klussen die niet eventjes tussen neus en lippen worden uitgevoerd. Dit zijn doorgaans wel erg leuke klussen om te doen!

JCM2000 Stable Bias Mod

De vroege Marshall JCM2000 versterkers hebben vaak last van een niet stabiele rust­stroom instelling (drifting bias). Op de JCM2000 Stable Bias Mod pagina wordt verder uitgelegd wat dit ver­oorzaakt en, nog belang­rijker, wat hier tegen te doen is.